34ʌn揭N싅ċGgݍ킹@i{̕j

7/13@ @ƌ@@ 񋟁FʐN싅A

E7/13ij

t@C[Y O O O O P O P TU vW
㕟C[OX O P O O O O P TR vT

l܁

ōMI vۓcT t@C[Y
ŗDG x쏧 t@C[Y
g 㕟C[OX
Ō Y KLOX

E7/13ijP

t@C[Y O O P O O S vT
KLOX O O O O O O vO

E7/13ijQ

㕟C[OX O O S O Q O vU
јCRIIY O O Q O P O vR

E7/5iXjP

㕟܃Nu O O Q O O vQ
KLOX Q Q Q R ~ vX

E7/5iXjQ

LbY O O O P O vP
t@C[Y O P O P ~ vQ

E7/5iXjR

zjIY O O O O O O O vO
㕟C[OX P P P O P P ~ vT

E7/5iXjS

јCRIIY S O O Q O O TR vU
ّ݂䃄K[X O Q Q O O Q TP vU